PVC PROZORI

PVC prozore proizvodimo u varijantama jednokrilnih, duplih sa T prečkom, dvokrilnih sa lažnom prečkom i fiksnih prozora. Pored standardnih dimenzija, po zahtevu kupca, izrađujemo i pvc prozore vanstandardnih dimenzija.

Pored velike prisutnosti na našem tržištu, sve je veći obim proizvodnje pvc prozora namenjen izvozu u Evropsku uniju, tačnije na tržište Grčke, Mađarske i Rumunije. U tom smislu, svi naši proizvodi ispunjavaju izuzetno visoke standarde EU u pogledu kvaliteta materijala, kada je reč o bezbednoj upotrebi i uticaju na zdravlje ljudi. Kao poseban zahtev predstavlja energetska efikasnost koja podrazumeva toplotnu i zvučnu izolaciju građevinskih objekata. Na osnovu toga tj. stepena energetske efikasnosti možete izabrati pvc prozore iz naše tri linije proizvoda:

Linije proizvoda

CENOVNIK PVC PROZORA

*Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om.

Jednokrilni PVC prozori

Dimenzije ECONOMIC LINE PREMIUM LINE
520 mm x 600 mm 5.141 5.426
600 mm x 600 mm 5.569 5.855
600 mm x 800 mm 6.997 7.568
800 mm x 800 mm 8.568 9.710
800 mm x 1000 mm 9.853 11.281
800 mm x 1200 mm 11.424 12.995
800 mm x 1400 mm 12.852 14.566
1000 mm x 1000 mm 11.424 13.138
1000 mm x 1200 mm 13.280 14.994
1000 mm x 1400 mm 14.708 16.708
1200 mm x 1200 mm 15.137 17.279
1200 mm x 1400 mm 16.850 19.135
1400 mm x 1400 mm 18.850 21.277

Dvokrilni PVC prozori sa lažnom prečkom

Dimenzije ECONOMIC LINE PREMIUM LINE
1200 mm x 1200 mm 18.421 19.992
1200 mm x 1400 mm 20.563 22.562
1400 mm x 1200 mm 20.135 22.420
1400 mm x 1400 mm 22.420 25.133
1600 mm x 1200 mm 21.848 24.419
1600 mm x 1400 mm 24.419 27.418
1800 mm x 1200 mm 23.419 26.275
1800 mm x 1400 mm 26.132 29.417
2000 mm x 1200 mm 25.133 28.274
2000 mm x 1400 mm 28.132 31.702

Dvokrilni PVC prozori sa „T” prečkom

Dimenzije ECONOMIC LINE PREMIUM LINE
1400 mm x 1200 mm 20.706 23.276
1400 mm x 1400 mm 23.134 25.990
1600 mm x 1200 mm 22.420 25.276
1600 mm x 1400 mm 25.133 28.132
1800 mm x 1200 mm 24.133 27.132
1800 mm x 1400 mm 26.846 30.274
2000 mm x 1200 mm 25.847 29.131
2000 mm x 1400 mm 28.846 32.416

Montaža i demontaža

Za naše kupce vršimo kompletnu uslugu montaže novih prozora i vrata, i demontaže starih. Usluga montaže prozora iznosi 10€, montaža vrata 20€, a demontaža iznosi 10€ po otvoru.